Bürgerinformationssystem

Ausschüsse  

   Mitglieder
(22.03.2019)
  Letzte Sitzung Nächste Sitzung

Jugendhilfeausschuss 42   13.03.2019
17.10.2019  
Personalausschuss 11   29.01.2019
 
Rechnungsprüfungsausschuss 9   08.03.2018
 
Schulträgerausschuss 18   21.11.2018
28.11.2019  
Sozialausschuss 24   21.03.2019
10.04.2019  
Stadtrechtsausschuss 20      
Werkausschuss "Eigenbetrieb Volkshochschule" 21   22.11.2018
 
Hauptausschuss 21   29.01.2019
26.03.2019
Liegenschaftsausschuss 18   19.03.2019   16.04.2019  
Planungsausschuss 22   21.03.2019
10.04.2019  
Ausschuss für Kultur, Marketing und Tourismus 16   20.12.2018
13.11.2019  
Sportausschuss 20   23.01.2019
19.11.2019  
Lenkungsgruppe zur externen Organisationsuntersuchung Amt 51 (bis 22.02.2017)