Bürgerinformationssystem

Gremien  

   Mitglieder
(28.05.2018)
  Letzte Sitzung Nächste Sitzung

Jugendhilfeausschuss 41   15.05.2018
24.10.2018  
Personalausschuss 11      
Rechnungsprüfungsausschuss 9   08.03.2018
 
Schulträgerausschuss 18   26.04.2018
 
Sozialausschuss 24   20.03.2018
04.09.2018  
Stadtrechtsausschuss 21      
Werkausschuss "Eigenbetrieb Volkshochschule" 21   28.02.2018
22.08.2018  
Hauptausschuss 20   24.04.2018
05.06.2018  
Liegenschaftsausschuss 19   17.04.2018
29.05.2018  
Planungsausschuss 22   19.04.2018
30.05.2018
Ausschuss für Kultur, Marketing und Tourismus 16   09.01.2018
 
Sportausschuss 20   17.05.2018
 
Lenkungsgruppe zur externen Organisationsuntersuchung Amt 51 (bis 22.02.2017)