Bürgerinformationssystem

Ausschüsse  

   Mitglieder
(30.04.2017)
  Letzte Sitzung Nächste Sitzung

Lenkungsgruppe zur externen Organisationsuntersuchung Amt 51 6      
Jugendhilfeausschuss 42   09.03.2017
16.08.2017  
Personalausschuss 11      
Rechnungsprüfungsausschuss 9   09.02.2017
 
Schulträgerausschuss 18   16.11.2016
16.05.2017  
Sozialausschuss 24   22.11.2016
25.10.2017  
Stadtrechtsausschuss 21      
Werkausschuss "Eigenbetrieb Volkshochschule" 21   19.01.2017
27.06.2017  
Hauptausschuss 18   21.03.2017
09.05.2017  
Liegenschaftsausschuss 18   14.03.2017
02.05.2017
Planungsausschuss 22   16.03.2017
04.05.2017
Ausschuss für Kultur, Marketing und Tourismus 15   23.03.2017
 
Sportausschuss 20   24.11.2016
23.05.2017