Bürgerinformationssystem

Ausschüsse  

   Mitglieder
(21.09.2017)
  Letzte Sitzung Nächste Sitzung

Jugendhilfeausschuss 42   09.03.2017
22.11.2017  
Personalausschuss 11      
Rechnungsprüfungsausschuss 9   09.02.2017
 
Schulträgerausschuss 18   07.06.2017
29.11.2017  
Sozialausschuss 24   22.11.2016
25.10.2017  
Stadtrechtsausschuss 21      
Werkausschuss "Eigenbetrieb Volkshochschule" 21   19.01.2017
28.11.2017  
Hauptausschuss 18   25.07.2017   07.11.2017  
Liegenschaftsausschuss 18   31.05.2017
23.11.2017  
Planungsausschuss 22   01.06.2017
02.11.2017  
Ausschuss für Kultur, Marketing und Tourismus 16   23.03.2017
 
Sportausschuss 20   23.05.2017
15.11.2017  
Lenkungsgruppe zur externen Organisationsuntersuchung Amt 51 (bis 22.02.2017)