Bürgerinformationssystem

Ausschüsse  

   Mitglieder
(19.11.2017)
  Letzte Sitzung Nächste Sitzung

Jugendhilfeausschuss 44   09.03.2017
22.11.2017  
Personalausschuss 11      
Rechnungsprüfungsausschuss 9   09.02.2017
 
Schulträgerausschuss 18   07.06.2017
29.11.2017  
Sozialausschuss 24   22.11.2016
 
Stadtrechtsausschuss 21      
Werkausschuss "Eigenbetrieb Volkshochschule" 21   19.01.2017
20.12.2017  
Hauptausschuss 18   07.11.2017
06.12.2017  
Liegenschaftsausschuss 18   31.05.2017
23.11.2017
Planungsausschuss 23   02.11.2017
30.11.2017  
Ausschuss für Kultur, Marketing und Tourismus 16   23.03.2017
 
Sportausschuss 20   15.11.2017
 
Lenkungsgruppe zur externen Organisationsuntersuchung Amt 51 (bis 22.02.2017)